Trang Chủ Quy Định – Điều Khoản

Quy Định – Điều Khoản

Bản quyền bài viết tại gockynang.com

Các bài viết được đăng trên blog gockynang.com hoàn toàn được viết tay bởi tác giả, hoàn toàn không có hành động sao chép, tái bản từ bất cứ nguồn nào trên internet.

Vì thế để tránh những tranh chấp không đáng có chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại gockynang.com nếu bạn có dự định sao chép nội dung trên gockynang.com lên website khác.

bản quyền gockynang.comQuy định chia sẻ bài viết

  1. gockynang.com giữ toàn bộ bản quyền nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên gockynang.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành mang tính chất thương mại.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ gockynang.com và dẫn link trực tiếp tới bài viết gốc trên gockynang.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng tác giả và blog gockynang.com.